?> STABIL Architekci Inżynierowie
> Referencje  > Banki                
ROTUNDA PKO BP w WARSZAWIE - projekt koncepcyjny (II etap w konkursie)
Projekt: 2013 STABIL sp. z o.o. Pow. terenu:  m2
Serwer FTP
STABIL Sp. z o.o., 40-058 Katowice, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 30/7, e-mail: stabil@stabil.com.pl
tel. (032) 608 96 00 fax (032) 201 30 73, www.facebook.com/STABILArchitekci